ซูชิหน้าล้น star chefs the nine -002

ซูชิหน้าล้น

ตอนนี้ที่ Star chefs มีเพิ่ม ซูชิหน้าล้นขึ้นมาอีกเซต 15 แบบใหม่ จากเดิม 15 ชนิด ตอนนี้ 30 อย่างเลย

ส่วนตัวชอบความหลากหลายของซูชิหน้าล้นที่นี่กับราคาที่ไม่สูงเกินไป ความหลากหลายทำให้เลือกทานได้บ่อย ไม่ต้องสั่งซ้ำ เด็กๆ ก็ไม่เบื่อ

ตอนนี้ที่ Star chefs มีเพิ่ม ซูชิหน้าล้นขึ้นมาอีกเซต 15 แบบใหม่ จากเดิม 15 ชนิด ตอนนี้ 30 อย่างเลย

ส่วนตัวชอบความหลากหลายของซูชิหน้าล้นที่นี่กับราคาที่ไม่สูงเกินไป ความหลากหลายทำให้เลือกทานได้บ่อย ไม่ต้องสั่งซ้ำ เด็กๆ ก็ไม่เบื่อ