เบียร์สด 0004

เบียร์สด

การตั้งแก้วรับเบียร์สดที่รินลงแก้วแบบ 90 องศา จะทำให้เกิดฟองเบียร์สวยๆ

เมื่อรินมาได้ถึงครึ่งแก้วก็ค่อยเอียงแก้วกลับมาตั้งทำมุม 90 องศาแล้วก็รินต่อไปเรื่อยๆ จนเต็มแก้วแต่อย่าให้ฟองล้นแก้วออกมาการรินแบบนี้เพราะต้องการให้เกิดพรายฟองเบียร์ เพราะจะทำให้กลิ่นของเบียร์สดกระจายฟุ้งได้ดีขึ้น และดูน่าทาน แถมเพื่อทำให้แก๊สแตกตัวลดความอืดในท้องหลังจากดื่มด้วย