เบียร์สด 0014

เบียร์สด

แก้วที่เหมาะการใส่ เบียร์สด กับอากาศร้อนบ้านเราน่าจะเป็นแก้วแช่ หนาๆแบบนี้

แก้วที่เหมาะการใส่ เบียร์สด กับอากาศร้อนบ้านเราน่าจะเป็นแก้วแช่ หนาๆแบบนี้