Singha Park Social Enterprise in Thailand – company -01

Social Enterprise Thailand

ทาง Singha park อนุญาตให้ปลูกผักสำหรับทานเองได้ในพื้นที่ว่าง ๆ ภายในโครงการ เมื่อผักเติบโตพร้อมเก็บทาน ก็จะแบ่งๆกันไป ทานที่บ้าน