ร้านอาหาร

ร้านอาหาร

ร้านนี้คือ ร้านอาหาร ที่มีชือร้านว่า อาหาร R.Haan

นี่ค่ือ ร้านอาหาร ที่มีชือร้านว่า อาหาร R.Haan ค่ะ

คงมีคนไม่กี่คนที่จะคิดเอาคำว่า อาหาร มาตั้งเป็นชื่อร้านอาหารของตัวเอง แต่ร้านนี้คือ ร้านอาหารที่มีชือร้านว่า อาหาร

คนตั้งชื่อร้านนรี้คือ ปิติ ภิรมย์ภักดี ค่ะ